Bio Saner -  4 liter


​Bio Saner är en biologisk saneringsvätska för kemiska och elektriska toaletter samt torrtoaletter, septitankar och latriner. Den verkar direkt genom att den innehåller mikroorganismer som genom en snabb tillväxt tränger undan bakterier som ger upphov till illaluktande ämnen.

Ocean Bio Saner innehåller också näringsämnen som möjliggör att mikroorganismerna kan verka under lång tid i syrefattiga miljöer. Optimail funktion vid varma förhållanden. 

Säkerhetsdatablad

Produktblad
Under bearbetning
BioSanerBioSaner
BioSaner