Övriga Produkter

Ocean Tech


Ocean-Tech är en serie rengöringmedel som kan användas i rör och avlopp. De tre olika rengöringsmedlen som ingår i serien är Biologiskt Avloppsrens, Propplösare samt Kaustiksoda. 

OCEAN-Tech Propplösare
Våran propplösare är speciellt utvecklad för att lösa proppar i avlopp och rör. Den innehåller natriumhydroxid samt särskilda metallpartiklar. Partiklarna ökar natriumhydroxidens propplösande egenskaper vid blandning med vatten. Propplösaren tränger igenom vatten och löser snabbt upp proppar av fett, tvål och hår i avlopp och rör. Propplösaren skadar inte plaströr eller andra typer av avloppsrör vid normal användning. Gamla och rostiga järnrör ska diock behandlas med försiktighet.

OCEAN-Tech Biologiskt avloppsrens
Detta är naturens egna propplösare. Denna propplösare används i förebyggande syfte. Varje vecka spolar du ned en kapsyl med pulver i avloppen. Enzymerna i detta pulver attackerar resterna av fett, tvål och hår. 


OCEAN-Tech Kaustiksoda
Kaustiksodan kan du avända till att ta bort proppar i rör, avlutningar, samt grovrengöring. Läs noga på instruktionerna innan du använder dig av kaustiksodan.

För mer information om produkterna, säkerhetsdatablad samt bilder, klicka på respektive produktnamn nedan.

Propplösare, Biologiskt Avloppsrens, Kaustiksoda.

Bio Saner


Bio Saner är en biologisk saneringsvätska för kemiska och elektriska toaletter samt torrtoaletter, septitankar och latriner. Den verkar direkt genom att den innehåller mikroorganismer som genom en snabb tillväxt tränger undan bakterier som ger upphov till illaluktande ämnen.