Klimatkompensation


Ren tvätt ger smutsiga utsläpp. Det är den tvättäkta sanningen. Alla tvättmedel består av kemikalier, men inga kemikalier är vänliga mot miljön. För att få rena kläder blir vi delaktiga i en kedja av smutsiga utsläpp.

Produktion, transport och konsumtion av tvättmedel leder till en kedja av koldioxidutsläpp. Hälften av dessa orsakas av våra hushåll. Om alla valde Ocean’s Dubbeldryg som är världens första klimatneutrala tvättmedel skulle vi bespara miljön belastningen av 16 000 000 kg tvättmedel varje år.

Genom analyser av produktens hela livscykel – från produktion till konsument – har vi beräknat hur stor mängd koldioxid och andra växthusgaser som tvättmedlet orsakar. Det som påverkar miljön mest är transporter. Därför tog vi steget att göra tvättmedlet ännu drygare och fraktar nu bara hälften så mycket tvättmedel. Vi har även minskat energiförbrukningen i samband med produktion och sett över förpackningsstorlekar. Detta leder till halverade utsläpp av koldioxid vilket även minskar växthuseffekten med hälften.

Kompensation är det sista steget i ett systematiskt arbete för en hållbar miljö. För att neutralisera den mängd utsläpp av växthusgaser som produktionen och transporter av tvättmedlet ger upphov till, stödjer Ocean projekt runt om i världen som leder till motsvarande mindre mängd utsläpp.