Historik


Vi kan stolt säga att vi skålat i avloppsvattnet från vår fabrik i Vadstena


Men det började redan 1977 i källarlokal i Farsta utanför Stockholm.

Leif Löf grundade bolaget detta år och han både utvecklade produkter, fyllde dem själv och körde ut dem i en släpkärra till bilverkstädernas biltvättar.

Miljö och hälsa var ledstjärnan då och är det fortfarande. Men tillbaka till där allt började. Intresset för miljön kom tidigt och vi insåg på den tiden att många arbetare led av olika allergiska besvär på bilverkstäderna. Arbetarna hade trasseldukar fullt in smetade med lacknafta i fickorna på arbetskläderna. Allergier på låren, händer och armar var inget ovanligt, ökat antal prostatacancer fall fanns också vid denna tid. Vi förstod då att det fanns ett stort behov av produkter som inte skadade hälsan och den yttre miljön.

Vi stoppade tidigt hanteringen av denna typ av farliga kemikalier, Då 1977 pratade man inte miljö och hälsa som idag är en självklarhet.

Vi bevisade senare att det gick att få glänsande ren tvätt utan hälso- och miljöfarliga kemikalier. Från att ha jobbat med den inre miljön var inte steget långt bort till den yttre.

Vi började tidigt att tillverka alternativa rengöringsmedel och tvättmedel. Och sedan dess har det bara rullat på. Idag tillverkar vi ett hundratal produkter inom tvätt, disk, rengöring, bilvård och hushåll – alla med miljötänkandet som utgångspunkt.

Vi har alltid varit före vår tid med miljöinnovativa produkter. Vi har bevisat att vi är bra på det vi gör genom flertalet miljöpriser som ex 100- Global Eco Tech Award, Kungens miljöpris, Första Klimat neutrala produktionen i Världen, Världens drygaste tvättmedel ja listan kan göras lång och det är dessa uppskattningar som gör att vi får en extra kraft att som en mindre aktör visa de stora ”jättarna” att det går att vara miljöinnovativ och ändå göra produkter som är effektiva. Det bästa för oss alla är att ”jättarna” hittills följt vårt spår.

Frågan är när nästa kemijätte blir ett Klimatföretag som vi nu varit i snart 10 år.

Jo, Apropå avloppsvattnet från vår fabrik så är det inget större fel på det, vi kontrollerar varje liter innan det skickas till reningsverket, verkar det magstarkt? Att kontrollera vid källan har alltid varit en grundpelare i allt vi gjort. Vi tycker inte att man ska låta någon annan ta hand om det man inte kan ta hand om själv.

Skål för Nästa generation