Miljöpolicy


​​​​​​​Miljöpolicy Kemibolaget Ocean AB

Kemibolaget Ocean AB tillhandahåller, kem-tekniska produkter som tvätt, disk, städ och hygienprodukter. 

Vi skall verka för att våra produkter har en optimal effekt med minimal miljöpåverkan i produktens hela livscykel. En miljöinriktad produktutveckling skall ständigt vara i fokus och miljöutvecklingen skall ligga före miljömyndigheternas krav. 

Vi strävar efter att i möjligaste mån minska vår förbrukning av oljebaserade råvaror och emballage och ersätta dessa med förnyelsebara råvaror. 

Vi skall verka och arbeta för ”nästa generation” och ta ansvar och hänsyn till detta vid utveckling av våra produkter och emballage så att de inte skall påverka nästa generations hälsa och miljö. 

En miljöriktig och effektiv organisation med välutbildad personal skall understryka våra ambitioner till ständig förbättring mot en hållbar utveckling. Lagar och andra krav skall följas eller överträffas. 

En god kommunikation med våra kunder om miljöeffekten av våra produkter skall ge oss marknadsfördelar. 

Vadstena den 2019-10-29


Fredrik Löf 
iStock 000008457494LargeiStock 000008457494Large
iStock 000008457494Large