Miljö


​Kemibolaget skall verka för en optimal effekt med minimal miljöpåverkan i produktens hela livscykel. En miljöinriktad produktutveckling skall ständigt vara i fokus och miljöutvecklingen skall ligga före miljömyndigheternas krav. En miljöriktig och effektiv produktion med lägsta möjliga miljöpåverkan och med välutbildad personal skall understryka våra ambitioner till en hållbar utveckling.

För att läsa Kemibolaget Ocean's Miljöpolicy - klicka här

iStock 000008457494LargeiStock 000008457494Large
iStock 000008457494Large