Unikt - OCEAN Desinfektion 1 , 5 , 25  liter


Bevisat att produkten avdödar SARS-CoV-2 som orsakar Covid 19 på 30 sekunder! 


OCEAN Desinfektion är en Världsunik patenterad ytdesinfektion med total avdödning (avlägsnar dna och rna vilket medför att ingen resistens kan ske) samt full effekt mot mögel, svamp, bakterier och virus som t ex coronavirus (Covid 19), vinterkräksjuka, MRSA, Clostridium och SARS
 
Daglig användning ger ett fullgott skydd mot virus och multiresistenta bakterier, t ex vinterkräksjukan, salmonella och listeria.

Den är lätt att använda, häll i en trasa och torka av ytorna och låt verka. 
 
Vattenbaserat, i en klass för sig, med mycket hög avdödning av Clostridium difficile samt ett fullgott skydd mot andra allvarliga patogener så som MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter och Norovirus. Kort kontakttid - inom två minuter.

​​​​​​​Läs gärna mer på www.lifeclean.se  du kan klicka på knappen nedan för att komma dit direkt


Kontakta oss för mer information - varan finns i lager! 
​​​​​info@kemibolaget.se
​​​​​​​

Säljare: 

Butik och Återförsäljare/ KAM OCEAN:
Beatrice.gustafsson@ocean.tm.se
Horeca och Hygiengrossister: 
melodi.kohei@lifeclean.se
Primary, Djuruppfödning & Indystry: 
daniel.jafarneiad@lifeclean.se 

Produktblad

Certifiering

Nyhet ! Nyhet ! Nyhet ! 

Som ett led i vårt kvalitetsarbete så har Ocean by LifeClean sedan tidigare klarat Virustesten: 14476:2013:A2:2019. Nu har vi genom FOI också fått bekräftelsen att vi har bevisad avdödande effekt på aktuell SARS-CoV-2. Exakt samma virus som ligger bakom pågående Covid-19 pandemi. Detta stärker och tryggar våra EN tester som vi har klarat.

Se nedan text och länk:

https://www.bequoted.com/bolag/lifeclean/pressmeddelande/lifeclean-disinfectant-bekraftat-effektiv-mot-covid-19-80519/

17 november 2020 kl. 14:40 CEST
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI ("FOI") har på uppdrag av LifeClean International AB ("LifeClean International" eller "Bolaget") utvärderat produkten LifeClean Disinfectant gentemot SARS-CoV-2 (covid-19) - ett första resultat visar på bevisad och avdödande effekt.
LifeClean International genomför genom oberoende testinstitut i skrivande stund laboratorieexperiment mot SARS-CoV-2 - viruset som ligger bakom den pågående covid-19-pandemin. Bolaget kan dock redan nu bekräfta att produkten LifeClean Disinfectant har bevisad effekt och avdödar viruset. Detta efter att FOI har utvärderat produkten. En slutgiltig rapport kommer under året.