Märkningar och certifikat


Det finns en uppsjö av olika märkningar och certifieringar på livsmedel, kläder, rengöringsprodukter, elektronik m.m, som markerar om produkten är ekologisk, tillverkad under schyssta förhållanden, hälsosam osv.
Här har vi samlat information om märkningarna som finns på våra produkter.

EU Ecolabel


EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Arbetet sker på regeringens uppdrag.

EU Ecolabel fungerar på liknande sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

För mer information besök EU Ecolabels hemsida.
ecolabel litenecolabel liten
ecolabel liten

Svanen


Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall.

Svanen ställer klimat- och miljökrav samt krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

För mer information besök: Svanens hemsida.
svanen litensvanen liten
svanen liten

Bra Miljöval 


Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen innebär att produkten lever upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier.

Bra Miljövals kriterier finns för vitt skilda områden vilket gör att kraven skiljer sig åt. Alla kriterier bygger på samma grunder: att spara på naturresurserna. Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

För mer information besök: Bra Miljövals hemsida.
bra miljoval litenbra miljoval liten
bra miljoval liten

Astma- och Allergiförbundet


Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter är en vägledning för medlemmar och andra konsumenter, som söker efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Produkter som rekommenderas är märkta med förbundets namn och märke. De är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.

För mer information besök: Astma- och Allergiförbundets hemsida.
astma litenastma liten
astma liten

Våra produkter tillverkas i vår systerbolags fabrik, Kempartner AB som är belägen i Vadstena.

Vi arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Handlingsprogrammet inom ISO 14001 ger systematik i arbetet och verktyg för att beräkna och minska företagets utsläpp. Handlingsprogrammet är utvecklat för företag och organisationer som vill ha ett praktiskt och konkret ramverk för sitt miljöarbete


Dryga och koncentrerade produkter ger lägre miljöpåverkan


Vi kan stolt säga att vi tagit fram världens mest koncentrerade tvättmedel OCEAN Dubbeldryg!

Vi arbetar inom ISO 14001 att minska vår miljöpåverkan och klimatkompenserar våra utsläpp. produkt där klimatpåverkan har dokumenterats, åtgärdats och kompenserats. Med miljömärkta produkter avses varor eller tjänster för vilka beräknats och kompenseras.  Produkten ska vara ett hållbart föredöme bland andra produkter med motsvarande funktion.


ISO 14001 och ISO 9001


Ocean är sedan 3 oktober 2002 certifierat enligt ISO 14001. Ocean arbetar sedan 2018 mot den nya standaren. Vi har numera även ISO 9001 certifikat. 

Detta innebär att allt arbete genomlyses enligt ISO 14001, som är ett dokument som styr allt från tillverkning till användning, produktion och administration och hjälper oss till kontinuerliga förbättringar och att följa standaren. För våra kunder innebär detta en trygghet då kraven på miljökvalité blir allt hårdare.

Miljöledningssystemet är väl förankrat i företaget och dess ledning och det leder till ständig förbättring vad avser miljöfrågorna och att vi tar ett miljöansvar inför våra kunder och medarbetare. Givetvis uppfyller våra produkter fortfarande våra interna krav om optimal effekt och minimal miljöpåverkan.

Intyg: ISO 14001