Maskindiskpulver 2,9 kg


Ocean Maskindisk är ett välbeprövat och högeffektivt maskindiskpulver.
Denna hink räcker upp till 195 diskningar.

Ocean Maskindisk avlägsnar effektivt missfärgningar efter kaffe och te och ger din disk en skinande och klar yta, den baseras på förnyelsebara råvaror och är inte frätande på glas och dekor. Vårat maskindiskmedel är fritt från fosfater.

Produktblad

Märkningar  

​​​​​​​
Bra Miljöval  
MaskindiskMaskindisk
Maskindisk